EN 16005 norm voor automatische deuren

Wat is de EN 16005-norm??

De EN 16005 is een Europese norm voor gebruiksveiligheid van automatische deuren. De norm heeft betrekking op automatische deuren die gebruikt worden voor normale toegang, vluchtroutes en voor brand- en rookwerende deuren.

Draaideuren, schuifdeuren, vouwdeuren en carrouseldeuren die zich horizontaal bewegen, dienen te voldoen aan de EN 16005 norm. Vanaf april 2013 is de Europese EN 16005 norm in werking getreden. De regelgeving is van toepassing in alle landen die zijn aangesloten bij het Europees Comité voor Normalisatie (CEN).

Waarvoor geldt de EN16005 norm?

De EN 16005 norm reguleert de veiligheid van personen bij het gebruik van automatische deuren voor toegang van personen en dient te worden gevolgd voor alle nieuwe installaties. Reeds geïnstalleerde automatische deuren zijn niet aan de EN 16005 onderworpen, maar kunnen bij een volgende officiële onderhoudsbeurt worden geëvalueerd op veiligheidsrisico's en waar nodig aan de norm worden aangepast.

De EN16005 regelgeving vervangt bestaande normen

Het is belangrijk om te weten dat alle bestaande nationale normen en regelgeving op het gebied van automatische voetgangersdeuren zijn ingetrokken en vervangen door de EN16005, als deze niet in overeenstemming zijn of waren met deze norm.

EN 16005 regelgeving verplicht onderhoud automatische draaideur of tourniquetdeur | Boon Edam EN16005

Wat wordt er van u verwacht?

Nieuwe installaties

 • Nieuwe installaties van automatische deuren moeten volledig voldoen aan de EN16005 norm.
 • Tijdens het verkoopproces, met klant/opdrachtgever en/of gebruiker, dient een risico-inventarisatie gemaakt te worden. De uitkomst hiervan is bepalend voor de uiteindelijke uitvoering van de deur en de eventuele veiligheidsaccessoires.
 • De definitieve ingebruikname van de automatische deur moet gezamenlijk met de beheerder/eigenaar van de deur worden gedaan. Hierbij neemt de beheerder/eigenaar kennis van alle functies van de deur. De beheerder/eigenaar is verantwoordelijk voor de dagelijkse controle op veiligheid en functionaliteit van de automatische deur.
 • Bij de oplevering en ingebruikname van de deur moeten handleidingen worden geleverd waarvan de inhoud moet voldoen aan de in de norm omschreven details.

Onderhoud automatische deuren is verplicht

 • De EN 16005 schrijft voor dat er periodiek onderhoud moet worden uitgevoerd op automatische deuren, op zijn minst 1 maal per jaar. Dit onderhoud moet worden uitgevoerd door een daartoe bevoegd servicebedrijf en dient schriftelijk gedocumenteerd te worden. Als de norm niet wordt nageleefd, en er een veiligheidsprobleem optreedt dat aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid, bent u mogelijk aansprakelijk.
 • Bestaande, oudere deuren kunnen bij het onderhoud tot in detail worden nagezien en aan de EN16005 norm worden getoetst. Afwijkingen op de voorschriften kunnen worden geïdentificeerd en gedocumenteerd, waarna de eigenaar/beheerder van de deur wordt aangeboden de deur waar nodig aan te passen aan deze nieuwe norm.

In de norm wordt veel aandacht geschonken aan de gebruiksveiligheid. Extra voorzieningen dragen bij om de zichtbaarheid te verbeteren en ter voorkoming van impact of inklemming.

Wat zijn de mogelijke gevolgen bij niet naleven van de EN 16005 regelgeving?

Strengere regelgeving heeft vaak consequenties. Dit geldt ook voor de EN 16005 norm. Als de norm niet wordt nageleefd tijdens de installatie van de automatische deur en er na de daaropvolgende inbedrijfstelling een veiligheidsprobleem optreedt dat aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid, bent u mogelijk aansprakelijk. Daarom is onderhoud aan automatische deuren ook zo belangrijk.

EN 16005 regelgeving verplicht risico inventarisatie mbt gebruikers automatische draaideur of tourniquetdeur | Boon Edam EN16005

Welke deuren zijn NIET onderworpen aan de EN 16005 norm?

Automatische deuren die NIET zijn onderworpen aan de EN 16005 norm zijn: verticaal bewegende deuren, liftdeuren, deuren van voertuigen, automatische deuren en/of poorten die bestemd zijn voor het laten passeren van goederen, deuren die worden gebruikt in industriële processen, scheidingswanden, deuren die niet voor personen bereikbaar zijn (bijv. voor beveiliging van machines), wegblokkade deuren en slagbomen, draaikruizen voor toegangsbeveiliging, deuren op een platform (trein, bus, metro) en manueel bediende schuifdeuren.

Voor de hierboven genoemde toepassingen gelden andere, meer specifieke voorschriften.

Hoe kunt u aan de nieuwe EN16005 norm voldoen?

Boon Edam heeft een uitgebreide range automatische draaideuren, schuifdeuren en moderniseringsoplossingen die aan de EN 16005 regelgeving voldoen. Onze Technisch Commercieel Adviseurs en ons Moderniseringsteam kunnen u verder adviseren en helpen om aan deze nieuwe norm te voldoen.

Relevante whitepapers

Aan welke eisen moet een entree voldoen?

Tussen het eerste ontwerp van een entreeoplossing en realisatie daarvan moet vaak nog een flinke weg bewandeld worden. Zijn de esthetische wensen wel te combineren met de doorloopcapaciteit? En voldoet de entree aan het gewenste veiligheidsniveau? In deze whitepaper leest u alles over de:

 • Functionele eisen, zoals: doelgroep, capaciteit en beveiligingsniveau
 • Esthetische eisen, zoals: afmetingen, materiaal en vloerafwerking
 • Richtlijnen en normeringen op het gebied van veiligheid, inbraakwerenheid en toegankelijkheid voor mindervaliden

» Download Whitepaper: Aan welke eisen moet een entree voldoen?

 

Normen en richtlijnen voor veilige en toegankelijke draaideuren

Veilig voor gebruikers, beschermd tegen inbrekers en toegankelijk voor iedereen. Het zijn misschien wel de belangrijkste functionele eigenschappen waar een entree aan moet voldoen. Er zijn dan ook verschillende normeringen en richtlijnen die deze eigenschappen moeten waarborgen. In deze whitepaper leest u de belangrijkste normen en richtlijnen op het gebied van:

 • EN 16005 norm: veiligheid automatische deur voorop
 • Inbraakwerendheid tourniquet- en schuifdeuren
 • Toegankelijkheid voor mensen met een beperking
 • Windbelasting

» Download Whitepaper: Normen en richtlijnen voor veilige en toegankelijke automatische draaideuren

De EN 16005 norm gaat over de veiligheid van personen bij het gebruik van automatische deuren voor toegang van personen, in vluchtroutes en voor automatische brand- en rookwerende deuren. Draaideuren, schuifdeuren, vouwdeuren en carrouseldeuren (ook wel bekend als draaideuren of tourniquetdeuren) die zich horizontaal bewegen dienen te voldoen aan deze EN 16005 norm.

Relevante blogs

Overige Links & Downloads

Download Whitepaper "Aan welke eisen moet een entree voldoen?"

 

© Royal Boon Edam International B.V.