tabs

BoonTouch Bedieningspaneel voor Toegangscontrole

Beschrijving

Beveiligingsentrees helpen u om de passantenstromen door uw lobby of receptieruimte te beheren. Medewerkers kunnen hun authenticatiekaarten of pasjes gebruiken, maar dat geldt niet voor bezoekers. Gewoonlijk is de tussenkomst van een receptionist of beveiligingsmedewerker nodig om hen toegang tot het gebouw te verlenen. Het BoonTouch bedieningspaneel voor toegangscontrole geeft de verantwoordelijke medewerkers de mogelijkheid om alle gekoppelde beveiligingsentrees op afstand vanuit één locatie te bedienen.

BoonTouch Universeel Bedieningspaneel voor Toegangscontrole

BoonTouch is een dashboard voor toegangscontrole dat door Boon Edam is ontworpen om de zichtbaarheid van geïnstalleerde beveiligde toegangsproducten te verbeteren. Het BoonTouch bedieningspaneel voor toegangscontrolesystemen voorziet in een bediening op afstand van uw beveiligingspoortjes. Het is een ideaal hulpmiddel voor medewerkers die toezicht houden op de personenstromen die het gebouw binnenkomen. De directe verbinding met de beveiligingspoortjes biedt controle over zowel de beveiligde als de niet-beveiligde kant van het fysieke beveiligingsproduct.

De BoonTouch heeft een groot touchscreen, wat het eenvoudiger maakt om alarmsignalen zoals inbraakalarmen snel te lokaliseren. Om beschadiging of ongewenste verplaatsing te voorkomen, wordt het bedieningspaneel gewoonlijk op een vaste plek gemonteerd.

Overzicht BoonTouch Bedieningspaneel voor Toegangscontrole

De BoonTouch biedt receptionisten en beveiligingsmedewerkers de mogelijkheid om verschillende bezoekers op veilige wijze toegang te verlenen of te weigeren. Met een simpele aanraking van het scherm vanaf de receptie- of beveiligingsbalie kunnen ze een beveiligingspoortje elders in het gebouw openen. Het apparaat geeft ook een snel overzicht van de status van de beveiligingspoortjes en beschikt over meerdere commando's, waaronder:

  • Overzicht van alle aangesloten beveiligingspoortjes in het gebouw;
  • Alarmen per beveiligingspoortje: inbraakalarm, stroomuitval (bij gebruik van UPS), communicatiefout, algemene waarschuwingen;
  • Commando 'alle beveiligingspoortjes sluiten';
  • Commando 'alle beveiligingspoortjes openen';
  • Commando voor dagbedrijf;
  • Commando voor nachtbedrijf;
  • Bedieningsmodi per beveiligingspoortje: gesloten, optisch, open, standaardwerking;
  • Zijmodi per beveiligingspoortje: doorgang bij puls, vrije uitgang (of toegang), geblokkeerd.

Ingebouwd Alarm- en Waarschuwingssysteem

BoonTouch is uitgerust met een ingebouwd alarm- en waarschuwingssysteem om snel aan te geven waar in het gebouw een mogelijke inbreuk op de beveiliging is opgetreden.

Er wordt een inbraakalarm geactiveerd als iemand probeert om ongeautoriseerd toegang te krijgen. Het BoonTouch bedieningspaneel voor toegangscontrole geeft de exacte locatie in het gebouw aan waar de inbreuk is opgetreden.

In de optische modus zijn de beveiligingspoortjes visueel open, maar wordt er toch een inbraakalarm geactiveerd als een ongeautoriseerde gebruiker de sensoren van het product passeert.

Hoe werkt het BoonTouch bedieningspaneel voor toegangscontrole?

BoonTouch biedt u de mogelijkheid om verschillende rollen met bijbehorende rechten te definiëren. Admin-gebruikers hebben volledige controle op afstand over alle gekoppelde toegangsproducten. Een admin-gebruiker kan toegangsrechten toewijzen aan andere gebruikers zoals receptionisten. Ze kunnen verschillende rechten krijgen met betrekking tot productbediening en aanmeldingsgegevens.

De specifieke rollen kunnen de beveiligingspoortjes bedienen op basis van hun rechten. Als er een inbreuk of ongeautoriseerde toegang optreedt, kunnen de beveiligingspoortjes snel worden gesloten om de situatie onder controle te houden. BoonTouch voorziet in verschillende gebruikersniveaus in het systeem om ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerd gebruik verder te beperken.

Het BoonTouch bedieningspaneel voor toegangscontrole is beschikbaar in meerdere talen en aan elk paneel kunnen maximaal 6 beveiligingspoortjes worden gekoppeld.

BoonTouch Moderniseringsopties en Upgrades

Gebouwen worden ontworpen om een leven lang mee te gaan; dat geldt ook voor onze entreeoplossingen. Het BoonTouch dashboard voor toegangscontrole kan worden aangepast aan veranderende situaties. Oudere toegangsoplossingen kunnen uit het BoonTouch bedieningspaneel worden verwijderd om plaats te maken voor nieuwe systemen die in het gebouw worden geïnstalleerd. Upgrading en modernisering van de beveiliging is cruciaal voor een effectieve beveiliging in een veranderende wereld. Het BoonTouch bedieningspaneel voor toegangscontrole zorgt ervoor dat dit een eenvoudig proces is voor alle betrokkenen.

Compatibele producten

Wilt u meer informatie over ons BoonTouch bedieningspaneel voor toegangscontrole? Download de brochure via het tabblad hierboven of neem contact op met een adviseur in uw regio.

© Royal Boon Edam International B.V.