Privacy

Koninklijke Boon Edam privacybeleid

Welkom op de website van Boon Edam Nederland B.V. Deze website is eigendom van de Koninklijke Boon Edam International B.V.. Dit Privacybeleid informeert u over de wijze waarop informatie die u verstrekt via deze site wordt verzameld, gebruikt en doorgegeven. Lees alle gegevens met betrekking tot ons Privacybeleid aandachtig door voordat u gebruik maakt van informatie op de website of zelf gegevens via deze website verstrekt. Op deze website is de geldende Nederlandse wetgeving van toepassing. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de toepassing van de betreffende wetten en de bijbehorende bepalingen alsmede met ons Privacybeleid.

Uw instemming
Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit Privacybeleid. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site stemt u in met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van die informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Actieve informatievergaring
Zoals veel websites verzamelt deze site op actieve wijze informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgegevens bevatten (d.w.z. informatie die direct tot uw persoon te herleiden is zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.).

Het verstrekken van bepaalde informatie is soms een voorwaarde opdat u kunt profiteren van bepaalde voordelen (bijvoorbeeld kennisgeving per e-mail of abonnementen op persberichten). Op ieder punt waar dergelijke gegevens worden gevraagd wordt u medegedeeld om wat voor gegevens het gaat en waarom wij ze nodig hebben.

De gegevens zullen enkel voor het doel worden gebruikt waarvoor u de gegevens heeft opgegeven en/of heeft verzonden. Indien u bijvoorbeeld informatie opvraagt of een offerte wenst te ontvangen, zullen de gegevens daarvoor gebruikt worden.

Passieve informatievergaring
Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie op passieve wijze worden verzameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals Internet protocol-adressen, 'cookies', Internet labels en navigatiegegevens.

Deze site maakt gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adressen). Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider teneinde u toegang te verlenen tot het Internet. Een IP-adres wordt over het algemeen niet beschouwd als behorende tot persoonsgegevens, aangezien een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer u een verbinding met het Internet tot stand brengt) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van uw IP-adres om website statistieken te verzamelen die ons inzicht geeft in het aantal bezoekers op onze websites alsmede welke pagina's bezocht worden.

Een ‘cookie’ is een stuk informatie dat een website naar uw webbrowser stuurt om de site in de toekomst in staat te stellen bepaalde informatie en voorkeuren van eerdere bezoeken te herinneren.

‘Session cookies’ zijn tijdelijke cookies die gewist worden zodra u uw webbrowser afsluit of uw computer uitzet. Deze cookies worden gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om statistische informatie te verzamelen. ‘Persistent cookies’ zijn cookies van meer permanente aard die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en daar blijven tenzij u deze cookies wist. Persistent cookies worden gebruikt met het oog op het opnieuw oproepen van eerder verstrekte informatie (zoals wachtwoorden), het achterhalen welke onderdelen van de website bezoekers het meest waardevol vinden en het aanpassen van de website aan uw voorkeuren. Op deze site worden cookies voornamelijk gebruikt om uw standaardvoorkeuren op te slaan.

Beide soorten cookies kunnen functioneel zijn of er kan sprake zijn van Third Party cookies. Voor sommige cookies is toestemming van u als gebruiker vereist en voor sommige geldt dat niet.  Zie onze Cookieverklaring voor alle informatie over cookies

U kunt uw browser zodanig instellen dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer u een cookie ontvangt en zelf kunt besluiten of u dit toelaat. U kunt uw browser ook zodanig instellen dat alle cookies worden tegengehouden, maar u dient zich te realiseren dat u hiermee het gebruik van onze website of diensten mogelijk beperkt.

Meer informatie over cookies in het algemeen, vindt u op www.cookiecentral.com/faq

Gebruik
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, of voor zover de wetgeving toestemming van u vereist, kunnen wij de door u via deze site verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan uw wensen aan te passen, om op uw verzoek informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten, en voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld. Voor de meeste hierboven genoemde zaken zullen enkel geanonimiseerde gegevens (in statistiekvorm) gebruikt worden, zodat er geen sprake is van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven indien wij hiertoe worden verplicht op grond van wettelijke bepalingen of een gerechtelijk bevel of overheidsbesluit.

E-mail adres
Als u zich inschrijft voor het ontvangen van persberichten per e-mail, hebben wij uw e-mailadres nodig. Dit adres zal uitsluitend worden gebruikt om u zoals aangegeven op de website te informeren. Als u van de persberichten e-maillijst geschrapt wilt worden, kunt u dit op ieder gewenst moment doen volgens de instructies die in iedere e-mail die u ontvangt aanwezig zijn.

Toegang en correctie
Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat, actueel en compleet blijven, kunt u contact met ons opnemen over incorrecte gegevens. We zullen de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben en die u ons op een eerder tijdstip via deze website hebt verschaft dan bijwerken of corrigeren, en indien noodzakelijk en mogelijk verwijderen. Een verzoek hiertoe kunt u indienen via: info@boonedam.com

Beveiliging
We treffen alle redelijke maatregelen om het verzenden van persoonsgegevens vanuit uw computer naar onze site te beschermen, alsook om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. U dient zich echter te realiseren dat Internetverkeer nooit 100% veilig of storingsvrij is, en dat geldt met name voor het zenden van e-mails van en naar deze site. U dient daarom zorgvuldig te overwegen welke informatie u ons per e-mail toestuurt. Verder is het uw eigen verantwoordelijkheid om wachtwoorden, identificatienummers en andere toegangsmodaliteiten geheim te houden en te beschermen.

Wij slaan alle ontvangen gegevens op onze servers in Nederland, welke voldoen aan de juiste op dit moment geldende veiligheidstandaarden.

Verbindingen naar andere websites
Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij geen controle uitoefenen over deze websites en dat ons Privacybeleid niet van toepassing is op deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor het privacybeleid van deze websites. Wij raden u aan telkens wanneer u een website bezoekt, het privacybeleid van de betreffende website te raadplegen. Indien u van mening bent dat de links verwijzen naar websites waar onrechtmatig gehandeld wordt, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen.

Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan door de Koninklijke Boon Edam International B.V. gewijzigd worden. U verklaart zich ook met dergelijke herzieningen akkoord en dient deze pagina derhalve regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest actuele bepalingen waaraan u gebonden bent.

Contact:

KVK: KVK 37094070
Royal Boon Edam International B.V.
Ambachtstraat 4
1135 GG Edam
Nederland
BTW nummer: NL.8093.56.260.B.01

© Royal Boon Edam International B.V.

© Royal Boon Edam International B.V.